Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika–Polsko 2014-2020

Trasa Toulky údolím Olše

Dům přírodovědce

Přečtěte si více

Trasa Toulky údolím Olše

Přečtěte si více

Přestože Olše nepatří z hlediska délky k velkým říčním tokům a má pouhých 87 km, má jak samotná řeka, tak její údolí v dnešní polsko-české hraniční oblasti velký význam jako historické a přírodní dědictví. Dnešní hraniční řeka, která teče řadou obcí a významných městských středisek v pohraničí, např. Istebnou, Třincem, Těšínem a Českým Těšínem, Hažlachem (Pogwizdów), Chotěbuzi, Karvinou nebo Bohumínem, má především magický význam a není již nahlížena pouze jako řeka dělící dva národy (jak zeměpisně, tak jako státní hranice), ale jako jedinečný přírodní a kulturní prvek.

V rámci projektu byly realizovány investiční kroky nezbytné k dosažení plánovaného efektu, které zahrnovaly:

  • revitalizaci části repliky slovanského hradiska v Chotěbuzi - Podoboře;
  • adaptaci historického špýcharu v Hažlachu na Dům přírodovědce s interaktivní expozicí ukazující přírodní dědictví údolí Olše (na obou stranách hranice) spolu s vybudováním infrastruktury určené k obsluhování turistického ruchu (vybudování nového parkoviště přímo u objektu a vytvoření základny služeb pro turistický ruch);
  • vytyčení přeshraničních tras (dvou – smyčky dlouhé cca 80 km a krátké s menším stupněm obtížnosti) pro chodce, cyklisty, automobilisty (na základě již existujícího označení objektů) vedoucích kolem Archeoparku a Domu přírodovědce. Trasa se stane součásti trasy Greenway Krakov – Morava - Vídeň;
  • vytvoření informačního systému pro turisty z Polska v Archeoparku a z České republiky v Hažlachu a komplexní příprava informačních materiálů (aplikace, průvodce, mapy, publikace apod.);
  • vytvoření společného systému zpřístupňování jízdních kol v Hažlachu a v Archeoparku v rámci vstupného do objektů.

Cílem projektu „Wędrówki Doliną Olzy/Toulky údolím Olše” je zvýšení turistické atraktivity oblasti na obou stranách Olše prostřednictvím doplnění chybějící infrastruktury a propojením obou stran společnou turistickou trasou.

 

Společný turistický produkt je určený hlavně pro rodiny s dětmi v rámci tzv. víkendové turistiky, seniory, aktivní turisty apod. Díky nabídkám v balíčku a jejich rozlišení podle potřeb a fyzických možností různých cílových skupin byl cíl projektu realizovaný s větší efektivitou.

Projekt nabízí ještě jednu zajímavost. Při zakoupení společného lístku do Domu přírodovědce a Archeoparku v Chotěbuzi - Podoboře (Česká republika) lze zapůjčit jízdní kola a po trase Toulky údolím Olše si prohlédnout naše krásné polsko-české pohraničí. Trasa nabízí dvě smyčky: kratší vedoucí z Domu přírodovědce, přes obec Zamarski, Těšín, Český Těšín do Archeoparku v Chotěbuzi -Podoboře anebo delší vedoucí přes Hažlach – Kończyce Wielkie - Dębowiec – Ochaby Wielkie - Kończyce Małe – Zebrzydowice – Petrovice U Karviné – Karvinou – Chotěbuz – Český Těšín – Těšín-Puňcov - Dzięgielów – Zamarski – Hažlach. Kola lze zapůjčit v Domu přírodovědce a vrátit v Archeoparku nebo na nich jet zpátky a vrátit je v Domu přírodovědce.

Ikona
Wędrówki Doliną Olzy
stáhněte si bezplatnou aplikaci
AppStoreGoogle Play

Název projektu:
Wędrówki Doliną Olzy/Toulky údolím Olše
CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000303
Příjemci projektu:
Gmina Hażlach i Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

Hlavním cílem projektu je vytvoření na základě přírodního a kulturního dědictví Údolí Olše podmínek k rozvoji přeshraničního pracovního trhu v turistickém odvětví a nové přeshraniční turistické nabídky.

Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu regionálního rozvoje
v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020

Logo 3

Muzeum Cieszyńskie
Hlavní tř. 115, 737 01
Český Těšín, Czechy
tel.: +420 558 761 211

Logo 4

Urząd Gminy Hażlach
Główna 57
43-419, Hażlach
tel.: 33 856 94 79